År 1999 köpte jag, Fredrik Andersson, jordbruksfastigheten Skravelsjö 1:7, som ligger ca 4 km från Umåker. Gården har ett perfekt läge om man vill hålla på med travhästar, vare sig det handlar om uppfödning eller inackordering/träning av hästar. På ca 500 meters avstånd finns Umåkers 9 km långa träningsslinga i skogen mellan Skravelsjö och Röbäck. Mitt intresse för kallblodstravare ligger mer eller mindre i generna eftersom hästar har haft en central roll i familjen i flera generationer. Min farfar använde hästar ”nordsvenskar” i jord- och skogsbruket och höll även på med avel. Som kuriosa kan nämnas att han är uppfödare till kriterievinnaren Ellings mormorsmormor, Sylvia (e Kvikk Sylfiden).

Min pappa Gustav har ända från barnsben sysslat med kallblodstravare, dels som uppfödare, men även som B-tränare och kusk. Dessutom har han varit engagerad i Travklubben Sleipner som styrelseledamot på riksplanet under mer än 25 år tid. År 2004 erhöll han Sleipners Guldnål för sina insatser för kallblodstravaren. Gustav bildade även uppfödarnamnet GULI, där de två första bokstäverna i mina föräldrars förnamn, Gustav och Lilian, ingår. Hans främsta uppfödning är 1999 års kriterievinnare, Guli Gutten, som tjänade närmare 1,2 milj kr och även blev godkänd för avel.


Guli Gutten

I samband med att jag startade min uppfödningsverksamhet i Skravelsjö år 2000 tog jag över uppfödarnamnet GULI, med min far som deluppfödare. Första året betäcktes tre ston, Guli Bruden som jag övertog från min far samt två leasade ston, däribland Ternevi, som året efter födde Guli Järvens mamma Ternemy.

I takt med att verksamheten växte började planerna på att bygga ett nytt stall för lösdrift att ta form. Under 2009 blev det klart med alla bygglovshandlingar och jag kunde äntligen sätta spaden i marken. Hösten 2010 var den 400 m2 stora lösdriften (22 x 18 m) inflyttningsklar. Fortfarande återstår en del detaljer att färdigställa, men i det stora hela är stallet och hagarna klara


Den nya lösdriften som togs i drift hösten 2010